Ħarsa ġenerali​

Is-sidien ta' blokk ta' flats jistgħu jiddeċiedu li jadottaw regoli tal-partijiet komuni tal-blokk. Ir-regoli għandhom ikunu approvati b'mhux anqas żewġ terzi tal-units ippreżentati matul il-Laqgħa Ġenerali. Jekk japprovawhom, għandhom jirreġistrawhom fir-Reġistru tal-Artijiet.

X’se tingħata

Ir-regoli l-ġodda jew ir-regoli emendati jiġu rreġistrati fir-Reġistru tal-Artijiet.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u pprintjaha. Il-formola mimlija għandha tittieħed personalment fl-

Uffiċċju tar-Reġistru tal-Artijiet
116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Il-Belt Valletta
applika