Ħarsa ġenerali​

Meta ipoteka tkun imħallsa kollha, il-bank jirtira l-ipoteka hekk li l-proprjetà tkun libera minn kull dejn li seta' jkun hemm fuqha. Il-kreditur jista' wkoll iċedi proprjetà u jżomm l-ipoteka fuq proprjetà oħra. F'każi bħal dawn, in-nutar ikollu jippreżenta n-nota ta' referenza ma' din l-applikazzjoni hekk li l-ipoteka tinbidel jew titneħħa.

X’se tingħata

Tneħħija jew bdil ta' ipoteka fuq proprjetà.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u pprintjaha. Il-formola mimlija għandha tittieħed personalment fl-

Uffiċċju tar-Reġistru tal-Artijiet
116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Il-Belt Valletta
applika