Ħarsa ġenerali​

Għandha timtela qabel ma jibda x-xogħol fuq is-sit, biex b'hekk isir l-immarkar uffiċċjali qabel ma jibda l-iżvilupp.

X’se tingħata

Żjara fuq is-sit li waqtha jsir l-immarkar uffiċċjali.

Hemm bżonn ta' 15-il ġurnata mid-data li din l-applikazzjoni tiġi pproċessata mill-Land Survey Unit biex isir l-immarkar fuq is-sit, sakemm ma' jinstabux problemi tekniċi fis-sit.

Eliġibbiltà​​

Periti.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha, jew ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Land Survey Unit
L-Awtorità tal-Ippjanar
Triq St Francis Ravelin
Floriana FRN 1230

Huwa meħtieġ li jsir ħlas nominali ta' €46.59 għal kull unità addizzjonali li għandu jkun pagabli lill-Awtorità għall-Ippjanar.
applika