Ħarsa ġenerali​

Talba għal trasferiment b'titolu ta' kiri ta' artijiet fuq il-baħar, xatt tal-baħar jew f'kull post ieħor fejn inbniet kamra jew bini oħrajn jew li qed tintuża għat-twaqqif ta' karavan fih fit-Termini tal-Artikolu 31 (g) (I ) ta' Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta' Malta.

X’se tingħata

Applikazzjoni biex tikri art tal-Gvern li fuqha tkun inbniet kamra jew bini, jew li tkun qed tintuża għal-lokalizzazzjoni ta' karavan.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew organizzazzjoni li tkun interessata li tikri art tal-Gvern li fuqha tkun teżisti kamra jew bini ieħor, jew li tkun qed tintuża għal-lokalizzazzjoni tal-karavans.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: applications.la@landsauthority.org.mt
applika