Ħarsa ġenerali​

Talba lill-Awtorità tal-Artijiet għall-assenjament ta' drittijiet u obbligi fuq art speċifika (permezz ta' Att Nutarili) lil ministeru, dipartiment, awtorità, korporazzjoni, kumpanija, aġenzija, kunsill lokali jew entità oħra li tħaddem taħt l-Amministrazzjoni Pubblika fit-termini tal-Artikolu 5 tal-Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta' Malta.

X’se tingħata

Applikazzjoni għat-trasferiment tad-drittijiet u obbligi fuq proprjetà tal-Gvern lil ministeru tal-Gvern, dipartiment, kunsill lokali jew entità pubblika permezz ta' Att Nutarili.

Eliġibbiltà​​

Il-ministeri, id-dipartimenti, l-awtoritajiet, il-korporazzjonijiet, il-kumpaniji, l-aġenziji, il-kunsilli lokali jew kull entità oħra li topera taħt l-amministrazzjoni pubblika.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: applications.la@landsauthority.org.mt
applika