Ħarsa ġenerali​

Inħarġet dikjarazzjoni mill-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali b'konformita mal-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ ġbir ta’ nformazzjoni tas-sid benefiċjarju bħala parti mir-rappurtaġġ u proċess tal-verifikazzjoni tal-fondi Ewropej.

X’se tingħata

Dritt li tapplika għal-liċenzja tal-impurtazzjoni/esportazjoni ta' prodott agrikolu minn persuna naturali li hija s-sid jew tikkontrolla l-konsumatur u/jew il-persuna/i naturali li qiegħda ssir tranżazzjoni jew attivita` f'isimha.

Eliġibbiltà​​

Operaturi Ekonomiku li qiegħdin japplikaw ghal-liċenzji AGRIM/AGREX

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibagħtha.
applika