Ħarsa ġenerali​

Il-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp Rurali (EAFRD) jiffinanzja programmi ta' żvilupp rurali. Il-benefiċjarji ta' għotjiet mill-EAFRD jistgħu jitolbu ħlasijiet mill-Aġenzija għall-Pagamenti Rurali skont ir-Regolament tal-Kunsill (CE) Nru. 1698/2005 biss fejn l-ispiża tkun ġestita flimkien.

X’se tingħata

Ħlas lura tal-ispejjeż relatati mal-implimentazzjoni ta' proġett implimentat permezz ta' fondi mill-EAFRD.

Eliġibbiltà​​

Benefiċjarji li jingħataw fondi mill-EAFRD skont RDP 2014-2020 u li kienu ffirmaw ftehim ta' għotja.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ssottometti.
applika