Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, dak li jkabbar l-għeneb jista' jissottometti bidliet lil dik il-persuna li żżomm ir-reġistru tad-dwieli, u li jirrifletti l-bidliet fid-dwieli bħal taħwil ġdid, tneħħija tal-ħaxix, tilqim eċċ.

X’se tingħata

Ladarba l-formola tkun ġiet ipproċessata, id-dettalji se jiddaħħlu fir-reġistru tad-dwieli miżmum mid-Direttorat tal-Agrikoltura.

Eliġibbiltà​​

In-nies/entitajiet kollha bid-dwieli rreġistrati taħt isimhom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika