Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, kull individwu jista' jissottometti talba għal prodott biex jiġi nkluż fir-reġistru nazzjonali għal prodotti tradizzjonali agri-alimentari ta' Malta. L-applikanti li jirreġistraw għandhom jinkludu informazzjoni tal-prodott, l-ipproċessar tiegħu, il-preservazzjoni, u l-istorja u t-tradizzjoni tal-prodott.

X’se tingħata

Wara s-sottomissjoni tat-talba, il-Bord tal-Prodotti Agri-Alimentari Tradizzjonalità ta' Malta jivvalutaw l-applikazzjoni, u jiddeċiedu jekk il-prodotti humiex eliġibbli biex jiġu nklużi fir-reġistru nazzjonali għal prodotti tradizzjonali tal-ikel agri-alimentari ta' Malta.

Eliġibbiltà​​

Kwalunkwe persuna legali jew entità legali interessata li jkollha prodott elenkat fir-reġistru nazzjonali għal prodotti tradizzjonali tal-ikel agri-alimentari ta' Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika