Ħarsa ġenerali​

Meta benefiċjarju jmut, għandu jiġi deċiż min se jieħu l-inkarigu tal-assi tal-persuna deċeduta. Tkun meħtieġa dikjarazzjoni minn nutar fejn tingħata informazzjoni dwar il-persuna li għandha tirċievi ħlas ta' fondi tal-UE taħt il-Politika Agrikola Komuni, għall-applikazzjoni pendenti f'isem il-benefiċjarju li jkun miet.

X’se tingħata

Il-werriet jirċievi ħlas/ijiet ta' kull talba pendenti magħmula mill-benefiċjarju deċedut.

Eliġibbiltà​​

In-nutar għandu jiddikjara min għandu jirċievi xi ħlas/ijiet li kienu dovuti lill-applikant deċedut. Fil-każ fejn hemm aktar minn werriet wieħed għall-assi tal-benefiċjarju deċedut, in-nutar jidentifika persuna waħda li tirċievi l-ħlas f'isem il-werrieta l-oħra. Din id-dikjarazzjoni għandu jkollha magħha l-kunsens bil-miktub tal-kumplament tal-werrieta.

Kif tapplika​

Wara li r-riċerki kollha meħtieġa dwar l-assi tal-benefiċjarju tal-mejjet ikunu ngħalqu, nutar jew avukat għandu jimla l-formola onlajn u jissottometti
applika