Ħarsa ġenerali​

Ir-regolament 4 (i)(ċ), Pjan ta' Fertilizzant għandu jkun magħmul minn konsulent tekniku kwalifikat, u li jista' jiġi approvat mid-Direttur li wkoll iżomm reġistru pubbliku ta' dawk il-persuni u li jistgħu jiġu ppubblikati fuq bażi annwali.

X’se tingħata

Jekk it-talba tal-applikant tkun approvata mid-Direttur, l-applikant ikun eliġibbli li joħroġ pjanijiet ta' fertilizzant lill-bdiewa.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew entità li tixtieq toffri servizz ta' konsulenza teknika għad-dispożizzjonijiet tal-pjanti tal-fertilizzanti skont l-SL 549.66 Regolament 4 (i)(ċ).

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika