Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, dak li jkabbar l-għeneb jista' jissottometti d-dikjarazzjoni obbligatorja tal-ħsad kif stipulat bl-Att dwar l-Inbid (Kapitolu 436).

X’se tingħata

Ladarba l-formola tkun ġiet ipproċessata, id-dettalji tal-ħsad jiddaħħlu fir-reġistru tal-vinji miżmum mid-Direttorat tal-Agrikoltura.

Eliġibbiltà​​

In-nies/entitajiet kollha bid-dwieli rreġistrati taħt isimhom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika