Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, produtturi tal-inbid jistgħu jissottomettu applikazzjoni biex jiċċertifikaw inbejjed ta' tip D.O.K. Jew I.Ġ.T., skont l-SL 436.05.

X’se tingħata

Il-bidwi/koperattiva jingħata ċertifikazzjoni rikonoxxuta għall-prodotti agrikoli ta' kwalità.

Eliġibbiltà​​

Produtturi ta' nbejjed ta' tip D.O.K. Jew I.Ġ.T li kienu ssottomettew it-talba tagħhom sal-31 ta' Mejju tas-sena ta' qabel.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika