Ħarsa ġenerali​

Forza Maġġuri tirreferi għal ċirkustanzi imprevedibbli li ma jħallux lil xi ħadd jissodisfa l-kontroll jew l-obbligu tiegħu, bħalma hi saħħa, mewt ta' siġar, annimali, u art li tittieħed mis-sid jew għal użu pubbliku. F'każi bħal dawn, il-bdiewa jistgħu jitolbu biex ikunu eżentati minn ċerti obbligi.

X’se tingħata

Id-dritt li toġġezzjoni f'każi ta' ċirkustanzi eċċezzjonali.

Eliġibbiltà​​

Il-bdiewa rreġistrati kollha.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, u ibgħatha lil:

Front Office tal-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali
Il-Pitkalija
Ta' Qali

jew fl-Uffiċċju tal-Aġenzija fi:

Triq l-Imġarr
Ix-Xewkija, Għawdex

Ma' din il-formola għandhom jigu annessi dokumenti abbażi tal-każ li jkun qed jiġi ppreżentat hekk kif hemm imnizzel f'din il-formula.
applika