Ħarsa ġenerali​

Ladarba li tasal formola ta' kontestazzjoni valida mibgħuta minn kontestant, il-bidwi rreġistrat għandu jiġi informat mill-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali, sabiex jibgħat kontrokontestazzjoni tal-bċejjeċ ta' art soġġetti għall-kontestazzjoni.

X’se tingħata

Id-dritt ta' bidwi rreġistrat li jibgħat formola kontra l-kontestazzjoni fuq l-għelieqi rreġistrati fuqu nnifsu fis-Sistema ta' Identifikazzjoni ta' Bċejjeċ ta' Art (LPIS).

Eliġibbiltà​​

Bdiewa rreġistrati.

Kif tapplika​

Ipprintja l-formola. Din il-formola trid tkun iffirmata min-nutar. Flimkien ma' din il-formola wieħed jeħtieġ li jippreżenta wkoll pjanta tal-Għalqa fil-kwistjoni maħruga mill-ARPA u ffirmata minn Perit.

Dawn id-dokumenti għandhom jiġu sottomessi ġewwa l-:

Front Office tal-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali
Il-Pitkalija
Ta' Qali

jew fl-Uffiċċju tal-Aġenzija fi:

Triq l-Imġarr
Ix-Xewkija, Għawdex

applika