Ħarsa ġenerali​

Applikant jista' joġġezzjona għall-penali jew ħlasijiet maħruġa mill-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA).

X’se tingħata

Id-dritt tal-bdiewa li jippreżentaw oġġezzjoni.

Eliġibbiltà​​

Il-bdiewa rreġistrati kollha.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ssottometti.
applika