Ħarsa ġenerali​

Il-produttur taż-żebbuġ jista' jissottometti d-dikjarazzjoni obbligatorja tal-ħsad kif stipulat mill-LN 66 tal-2014 billi jimla din il-formola.

X’se tingħata

Ladarba l-formola tkun ġiet ipproċessata, id-dettalji tal-ħsad għandhom jiddaħħlu fir-reġistru taż-żebbuġ miżmum mid-Direttorat tal-Agrikoltura.

Eliġibbiltà​​

In-nies/entitajiet kollha li għandhom is-siġar taż-żebbuġ irreġistrati taħt isimhom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika