Ħarsa ġenerali​

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma se tkun qed tinvesti sabiex ittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-ilma f’numru ta’ residenzi, bil-għan li jiġi viżwalizzat l-ammont ta’ ilma li potenzjalment jista’ jitnaqqas f’sena, f’dan is-settur.

X’se tingħata

Finanzjament sabiex tiġi mtejba l-effiċjenza fl-użu tal-ilma; eżempju l-bdil ta’ viti u appliances, kif ukoll ir-restawr ta’ bjar jew tibdil ta’ pajpijiet f’każ li jkunu jqattru.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti eliġibbli għandhom ikunu s-sidien tal-proprjetà fejn ikun se jsir l-intervent, u r-residenza għandha tkun ir-residenza primarja tagħhom.

Barra minn hekk, l-applikant irid ikunu ilu jgħix fl-istess residenza sa minn Settembru 2017, u jista’ jikkommetti li se jibqa’ jgħix fl-istess residenza għal minn tal-inqas 24 xahar wara l-interventi.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika