Ħarsa ġenerali​

Il-Korporazzjoni Malta Enterprise f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma ser tagħti għajnuna lil-impriżi li jwettqu investimenti li jwasslu għal effiċjenza mtejba tal-enerġija. L-għajnuna hija mfassla biex tiffaċilita investiment f'soluzzjonijiet teknoloġiċi li jipprovdu effiċjenza akbar fl-enerġija u jikkontribwixxu direttament lejn tnaqqis fil-ħtiġijiet tal-enerġija tal-benefiċjarji. L-għajnuna mogħtija permezz ta' din il-miżura ser tkun taħt forma ta' kreditu ta' taxxa li jista' jinqata' kontra t-taxxa dovuta mill-benefiċjarju.

X’se tingħata

Impriżi eliġibbli se jkunu mgħejjuna permezz ta' kreditu ta' taxxa li jirrappreżenta persentaġġ tan-nefqa eliġibbli u l-pagi ta' mpjegati reklutati ġodda.

Eliġibbiltà​​

Impriżi li joperaw ġewwa Malta u Għawdex u li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibilità kif elenkati fil--Linji Gwida .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjonijiet għandhom isiru lill-Korporazzjoni wara li jitlesta l-proġett. L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni uffiċjali, flimkien mad-dokumentazzjoni mitluba kif spjegat fil-formola. L-applikanti jistgħu jissottomettu sa applikazzjoni waħda fis-sena.
applika