Ħarsa ġenerali​

L-applikazzjoni għal Boroż ta' Studju trid tiġi mimlija minn min qed japplika għal Borża ta' Studju offruta minn pajjiżi jew organizzazzjonijiet barranin fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Dawn il-Boroż ta' Studju huma ppubblikati fuq il-website tal-Ministeru taħt is-sezzjoni tal-Boroż ta' Studju. F'din is-sezzjoni wieħed jista' jsib ukoll l-applikazzjonl. Jekk l-applikant mhuwiex student, din l-applikazzjoni trid tiġi ffirmata minn min iħaddmu biex din tkun ikkunsidrata valida.

X’se tingħata

Borża ta' Studju.

Eliġibbiltà​​

L-eliġibilita' tiddependi mill-Borża ta' Studju offruta. Kull Borża ta' Studju għandha kwalifiki akkademiċi differenti li jridu jiġu osservati biex wieħed ikun eliġibbli biex japplika.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa mal-applikazzjoni:

• Ritratt riċenti tal-passaport
• Kopja tal-passaport/karta tal-identità
Curriculum Vitae • Dikjarazzjoni ffirmata u ttimbrata minn min iħaddem
• Kopji taċ-ċertifikati miksuba
• Kopja tal-applikazzjoni elettronika sottomessa mal-Università/Kulleġġ rispettiva (jekk applikabbli)
• Id-dokumenti kollha mehmuża għandhom ikunu inizjalati fuq kull paġna
applika