Ħarsa ġenerali​

Il-formola hija maħruga mid-Dipartiment tat-Teżor. Din trid tigi mimlija minn kull min ser jieħu fondi Ewropej (kumpaniji jew individwi). Il-formola hi maqsuma f’żewġ partijiet – dettalji personali u dettalji bankarji. Id-dettalji bankarji provduti fil-formola jintużaw għal ħlas tal-pagamenti.

X’se tingħata

Pagamenti ta' proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropea.

Eliġibbiltà​​

Kumpaniji u indivdwi li ser jagħmlu użu minn fondi Ewropej.

Kif tapplika​

Imla l-formola u ibgħatha lil:

Id-Direttorat tal-Imaniġġjar tal-Fondi Ewropej -  Dipartiment tat-Teżor
L3-4, The Mall Offices
Il-Mall
Floriana
applika