Ħarsa ġenerali​

Il-bord tal-MATSEC joffri eżamijiet fuq livell Ordinarju. L-eżamijiet isiru f'Mejju u Ġunju. L-eżamijiet orali jibdew f'Marzu.

X’se tingħata

Kwalifikazzjoni tal-eżamijiet.

Eliġibbiltà​​

Mill-Form 5 jew minn 16-il sena 'il fuq.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjonijiet se jinfetħu bejn it-Tnejn 28 t'Ottubru 2019 u l-Ġimgħa 8 ta' Novembru 2019. Irid ikollok l-eID u l-password tiegħek attivati ​​sabiex tapplika.

Dawk il-kandidati biss li m'għandhomx eID (eż. li għandhom stat ta’ refuġjat/diplomatiċi) jistgħu jissottomettu applikazzjoni manwali. Applikazzjonijiet manwali jiġu aċċettati:

- id-Dipartiment tal-Eżamijiet, il-Mall, Floriana jew fiċ-Ċentru tal-Eżamijiet, ir-Rabat, Għawdex (mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00am sa 12.00pm u mis-1.30pm sal-4.00pm); jew
- Edu Service.gov, MEDE, Floriana (mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.00am sas-1.00pm u l-Erbgħa mill-4.30pm sas-7.00pm).

Jekk m'għandekx l-eID attivat, jew insejt il-password tiegħek, trid tikkuntattja lill-Identity Malta biex tattiva l-kont tal-eID.

L-applikazzjonijiet tard se jinfetħu fis-26, 27 u 28 ta’ Novembru, u għandhom jintbagħtu manwalment lid-Dipartiment tal-Eżamijiet, Il-Mall, Floriana. L-ebda applikazzjoni mhu se tiġi aċċettata wara din id-data.
applika