Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela wara li kandidat ikun digà applika għall-eżamijiet tal-MATSEC/Edexcel/AQA, f'dak il-każ li l-applikant ikun jixtieq jikkanċella jew jżid suġġett ieħor wara li l-applikazzjoni tkun ġiet issottomessa.

Meta tintbagħat it-timetable tal-eżamijiet tal-MATSEC/Edexcel/AQA, id-Dipartiment tal-Eżamijiet jehmeż mal-ittra nota fejn javża lill-applikant li għandu/ha jimla din il-formola jekk ikollu/ha clash ma' eżami ieħor.

X’se tingħata

Tibdil skont il-ħtiega tal-kandidat.

Eliġibbiltà​​

Jiddependi mill-applikazzjoni tal-istudent.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha.

Il-formola mimlija għandha tittieħed personalment fid-

: Dipartiment tal-Eżamijiet
Il-Mall
Triq Sarria
Floriana FRN 1460
applika