Ħarsa ġenerali​

Erasmus+ għandu l-iskop li jappoġġa l-aġenda ta' modernizzazzjoni u internazzjonalizzazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni ogħla, b'mod partikolari l-kwalità ta' mobbiltà ta' student u staff.

X’se tingħata

Meta tiffirma Erasmus Charter għal Edukazzjoni Ogħla (ECHE), istituzzjoni tikkonferma li l-parteċipazzjoni tagħha fl-Erasmus+ hija parti mill-istrateġija tagħha.

Eliġibbiltà​​

L-ECHE hija prerekwiżit għall-istituzzjonijiet kollha li jixtiequ jieħdu sehem fl-Erasmus+. Jekk l-istituzzjoni tiegħek hija rikonoxxuta jew korp elenkat, int eliġibbli biex tapplika għal ECHE, li tipprovdi lill-istituzzjonijiet li joffru korsijiet fil-livell ta' fondazzjoni/Diploma Nazzjonali Ogħla jew aktar. Istituzzjonijiet tal-edukazzjoni vokazzjonali ta' livell postsekondarju jistgħu wkoll jieħdu sehem.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika