Ħarsa ġenerali​

Il-Mobility Charter tal-Erasmus + għandu l-għan li jtejjeb l-istrateġiji ta' internazzjonalizzazzjoni Ewropej fil-qasam tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) u tagħmilhom aktar sostenibbli, u b'hekk ittejjeb il-kwalità tal-mobilità tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali transnazzjonali. Sejħiet għall-għoti tal-VET Mobility Charter huma ppubblikati kull sena fuq is-siti tal-internet tal-Aġenziji Nazzjonali.

X’se tingħata

Id-detenturi tal-VET Mobility Charter għandhom il-possibbiltà li japplikaw b'mod simplifikat taħt il-mobbiltà tal-Erasmus + KA1 għall-istudenti u l-istaff tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ.

Eliġibbiltà​​

Fornituri tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ f'konformità mal-kriterji li ġejjin:

- tlestija ta' mill-inqas 3 proġetti ta' mobbiltà tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ taħt l-LLP 2007-2013 u/jew l-Erasmus +; bħala medja, ir-rata tal-konsum tal-baġit għal kull wieħed mill-aħħar 3 proġetti kompluti għandha tkun mill-inqas 80%.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika