Ħarsa ġenerali​

Ftehim bejn l-organizzazzjoni li tikkoordina u kull organizzazzjoni msieħba li tieħu sehem fi proġett Erasmus + li bih l-organizzazzjoni msieħba tawtorizza lill-organizzazzjoni li tikkoordina biex taġixxi f'isimha fi kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-proġett.

X’se tingħata

Ftehim bilaterali bejn l-imsieħba.

Eliġibbiltà​​

Applikanti bħal: Żgħażagħ, Edukazzjoni għall-Adulti, Edukazzjoni Vokazzjonali u taħriġ, Edukazzjoni Ogħla, Edukazzjoni Skolastika.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika