Ħarsa ġenerali​

Il-promozzjoni ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fil-forom kollha tiegħu, għall-apprendistat u taħriġ tal-istaff billi jiġu involuti msieħba soċjali, kumpaniji u fornituri tal-Edukazzjoni u Vokazzjonali u t-Taħriġ (VET), waqt li tistimula wkoll l-innovazzjoni u l-intraprenditorjat.

X’se tingħata

Aktar tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin fil-kurrikuli tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ u l-għoti ta' opportunitajiet aktar effettivi biex jinkisbu jew jiġu żviluppati l-ħiliet kif ukoll il-qsim ta' prattiċi tajbin u ideat innovattivi.

Eliġibbiltà​​

Fornituri tal-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika