Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni sabiex applikant ikun jista’ jipparteċipa fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb.

X’se tingħata

Permess u stand fejn parteċipant jista’ jipparteċipa fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb.

Eliġibbiltà​​

Pubblikaturi u bejjiegħa tal-kotba.

Kif tapplika​

Imla l-formola elettronikament, ipprintjaha, iffirmaha u ibħhatha bil-posta lil:

Is-Segretarju
Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
Triq Profs. Joseph J. Mangion
Floriana FRN 1800

jew b'imejl fuq: joe.debattista@gov.mt.
applika