Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni dwar akkwist ta’ numru tal-ISBN għall-kotba mitbugħa jew f’forma diġitali.

X’se tingħata

Numru tal-ISBN.

Eliġibbiltà​​

Pubblikaturi u awturi-pubblikaturi u stamperiji.

Kif tapplika​

Imla l-formola elettronikament, ipprintjaha, iffirmaha u ibħhatha bil-posta lil:

Is-Segretarju
Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
Triq Profs. Joseph J. Mangion
Floriana FRN 1800

jew b'imejl fuq: joe.debattista@gov.mt.
applika