Ħarsa ġenerali​

Is-Summer Catch-Up Program 2024 għandu l-għan li jgħin lill-istudenti li jeħtieġu għajnuna żejda fl-istudji tagħhom u lil dawk li jixtiequ jirrevedu u jħossuhom aktar komdi fl-iskola. Il-programm huwa maħsub għal studenti mill-1 sa l-10 sena u huwa miftuħ għall-istudenti kollha.
Il-klassijiet Catch-up se jaraw li jipprovdu reviżjoni tax-xogħol li sar matul is-sena skolastika preċedenti u qed jiġu mgħallma minn għalliema kwalifikati bis-sħiħ lill-istudenti kollha kemm tal-livell primarju kif ukoll sekondarju fi gruppi ta’ sena żgħar. Il-programm għandu jkun għaddej għal tmien ġimgħat bejn il-15 ta' Lulju u l-5 ta' Settembru f'ġimgħa ta' erbat ijiem.

X’se tingħata

 • Il-programm se jibda mit-Tnejn sal-Ħamis għal tmien ġimgħat mill-15 ta’ Lulju 2024 sal-5 ta’ Settembru 2024. 
 • Iċ-Ċentri Primarji huma miftuħa mid-9:00 sa 12:00 (nofsinhar). 
 • Iċ-Ċentri Sekondarji huma miftuħa mit-8:45 sa 12:30. 
 • Hemm tmien ċentri in-persons: 

  1. Skola Primarja ta’ Marsascala għall-istudenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena 

  2. L-Iskola Primarja ta’ Raħal Ġdid għal studenti mill-Ewwel Sas-Sitt Sena

  3. L-Iskola Primarja ta’ Birkirkara għall-istudenti mill-Ewwel Sas-Sitt Sena 

  4. Skola Primarja tal-Mosta għall-istudenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena 

  5. Rabat Għawdex Skola Primarja għall-istudenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena 

  6. Skola Sekondarja Santa Luċija għal studenti mis-Seba’ Sena sas-Sena 10 

  7. L-Iskola Sekondarja tal-Imriehel għal studenti mis-Seba’ Sena sa Year 10 

  8. Skola Sekondarja tal-Mosta għal studenti minn Year 7 sal Year 10

 

 • Hemm ukoll żewġ Ċentri Virtwali (online): 

  1. Skola Primarja Virtwali għal studenti mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena 

  2. Skola Sekondarja Virtwali għal studenti mis-Seba’ Sena sal-10 Sena

 •  L-għalliema kollha huma għalliema kwalifikati bis-sħiħ fil-pussess ta’ warrant ta’ tagħlim.
 •  Matul il-klassijiet tal-Catch-Up l-istudenti jibbenefikaw mit-tagħlim tal-Matematika, Malti, Ingliż, Xjenza, Fiżika, ICT, PE u Arti. 
 • L-applikazzjonijiet huma fuq bażi ta' first come first served. 
 • Meta l-klassijiet ikunu mimlija, applikanti ġodda jitpoġġew fuq lista ta’ stennija, sakemm jiġu kkuntattjati mill-koordinatur biex jibdew. 
 • Il-Klassijiet Catch-Up huma bla ħlas.

Eliġibbiltà​​

 • Studenti li għandhom bżonn għajnuna żejda jew spinta żejda fl-istudji tagħhom. 
 • L-istudenti kollha madwar il-gżejjer Maltin minn skejjel pubbliċi, tal-knisja u privati ​​huma eliġibbli biex japplikaw.

Kif tapplika​

L-istudenti jistgħu japplikaw permezz tal-link hawn taħt.