Ħarsa ġenerali​

Il-Kors ta’ Taħriġ fil-Metodoloġija tal-Programm tal-Litteriżmu Nwar huwa miftuħ għal edukaturi li jixtiequ jitgħallmu iktar dwar strateġiji multisensorjali tal-litteriżmu li jistgħu jużaw ma’ tfal li jsibuha diffiċli jaqraw u jiktbu. Dan huwa kors intensiv ta’ 75 siegħa u l-parteċipanti jkunu mistennija jiddedikaw ħin ieħor għar-riċerka u x-xogħol li jingħataw għal rashom.

X’se tingħata

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni jingħata lil kull min jattendi 80% tas-sessjonijiet tal-kors, jissottometti x-xogħol li jingħata u jagħmel 4 sigħat ta’ osservazzjoni f’2 ċentri. Dawk li jispiċċaw il-kors b’suċċess jistgħu jiġu offruti impjieg mal-Aġenzija.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti jridu jkunu għalliema kkwalifikati (Grad ta’ għalliem rikonoxxut, Livell 6) jew LSA kwalifikat/a (Diploma in Facilitating Inclusive Education, Livell 5) u jrid ikollhom almenu 3 snin esperjenza f'qasam edukattiv relatat. L-applikanti jrid ikollhom ħakma tajba tal-Malti u l-Ingliż.

Kif tapplika​

Bħalissa l-applikazzjonijiet huma magħluqa.