Ħarsa ġenerali​

L-għan tas-servizz kontra l-ibbuljar huwa li jagħti sapport lill-iskejjel li diġà jkunu qed jagħmlu ħafna biex jegħlbu l-ibbuljar.

X’se tingħata

It-tim jorganizza sessjonijiet ta’ tagħlim għall-ħaddiema tal-iskejjel u għall-ġenituri. Dan jaħdem id f’id mal-ħaddiema tal-iskejjel u ma’ professjonisti oħra li jaħdmu kemm fil-kulleġġi kif ukoll f’aġenziji oħra.

Eliġibbiltà​​

Studenti mill-Year 1 sal-Form 5.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Ir-referral form għandha timtela mill-Kap tal-Iskola jew id-delegat tiegħu/tagħha jew mill-Guidance Teacher li jkun jeħtieġ jirreferi lil student għal dan is-servizz.
applika