Ħarsa ġenerali​

Dan huwa servizz speċjalizzat immirat biex jipprovdi appoġġ u għajnuna lill-għalliema u l-iskejjel fejn ikun hemm studenti li jimmanifestaw imġiba mhux xierqa.

X’se tingħata

Permezz ta' dan is-servizz, l-iskejjel jiġu appoġġjati biex japplikaw strateġiji pożittivi meta jkun hemm studenti li jkollhom imġiba mhux tas-soltu.

Eliġibbiltà​​

Studenti b'diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta' mġiba.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Ir-referral form timtela mill-Kap tal-Iskola jew id-delegat tiegħu/tagħha.
applika