Ħarsa ġenerali​

Aġenzija Żgħażagħ bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Każini tal-Banda, ta’ kull sena torganizza l-iskema ‘It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda’ bħala parti mill-programm ta’ Sapport lill-Għaqdiet taż-Żgħażagħ. Dan il-proġett qiegħed jiġi amministrat mill-istess Aġenzija, fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji. Il-Każini tal-Banda, f’diversi bliet u rħula Maltin u Għawdxin jipprovdu liż-żgħażagħ bl-opportunità li jitgħallmu u jiżviluppaw il-ħiliet mużikali tagħhom.

L-għan ewlieni wara din l-iskema hija li tipprovdi assistenza finanzjarja lill-Każini tal-Banda lokali biex joħorġu b’inizjattivi u proposti li bihom iħeġġu żgħażagħ jibdew jitgħallmu strumenti mużikali u/jew itejbu s-servizzi ta’ tagħlim għal dawk iż-żgħażagħ li diġà qegħdin jattendu l-każini. Dawn jistgħu wkoll iniedu inizjattivi innovattivi u sostenibbli biex jibdew jew isaħħu l-istrutturi ta’ tagħlim mużikali tagħhom.

X’se tingħata

Każini tal-Banda jkunu finanzjati sabiex iwettqu proġetti ta' tagħlim mużikali maż-żgħażagħ billi jkunu koperti spejjeż ta' riżorsi (inkluż strumenti mużikali) u servizzi ta' tagħlim mużikali. L-inizjattiva tista’ taqa’ taħt waħda minn dawn iż-żewġ kategoriji;

Kategorija A – inizjattiva li tiswa sa massimu ta’ €2,400 għal applikazzjonijiet minn każini waħedhom; u

Kategorija B – inizjattiva ta' tagħlim li tkun sottomessa minn żewġ każini jew aktar u li għaliha hemm allokazzjoni ta’ €2,000 għal kull każin imsieħeb fl-applikazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Il-Każini tal-Banda kollha ta’ Malta u Għawdex:
• li huma reġistrati bħala Organizazzjoni Volontarja mal-Kummisarju tal-Volontarjat
• li huma wkoll konformi (compliant) mal-Liġi tal-Organizzazzjoni Volontarji sad-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet; u
• membri attivi tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Kif tapplika​

 

L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa

applika