Ħarsa ġenerali​

Tgħin lill-organizzazzjonijiet fl-iżvilupp, ippjanar, implimentazzjoni u evalwazzjoni ta' proġetti li jkollhom bħala skop li jipprovdu għall-benesseri tal-membri rispettivi tagħhom kif ukoll tal-komunità u s-soċjetà.

X’se tingħata

Għajnuna finanzjarja sa massimu ta' €2,000 biex tiżviluppa proġetti/inizjattivi għall-utenti tas-servizz rispettiv tagħhom u l-komunità ġenerali.

Eliġibbiltà​​

Organizzazzjonijiet eliġibbli jinkludu lil dawk li:
i) Jipprovdu servizz lil żgħażagħ bejn it-13 u t-30 sena.
ii) Ikunu rreġistrati uffiċjalment bħala Organizzazzjoni Volontarja mal-Kummissarju għal Organizzazzjonijiet Volontarji. Organizzazzjonijiet li jkunu diġà applikaw imma għadhom fil-proċess li jkunu rikonoxxuti jistgħu jippreżentaw irċevuta li tingħata mill-istess uffiċċju bħala prova tal-applikazzjoni. Organizzazzjonijiet irreġistrati għandhom bżonn li jippreżentaw prova li huma konformi maħruġa mill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
iii) Huma membri rreġistrati ta' Aġenzija Żgħażagħ.

Organizzazzjonijiet li mhumiex eliġibbli:
i) Każini tal-banda u organizzazzjonijiet li joperaw f'ambjent skolastiku.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

L-Aġenzija Żgħażagħ Triq il-Kbira ta' San Ġużepp Sta Venera SVR 1012.
applika