Ħarsa ġenerali​

Il-baġit ewlieni ta' din l-azzjoni huwa allokat biex jappoġġa attivitajiet transnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Pajjiżi tal-Programm. Parti mill-baġit disponibbli għal din l-azzjoni jista' jiffinanzja attivitajiet internazzjonali inklużi organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Programmi u Pajjiżi Msieħba ġirien tal-UE.

X’se tingħata

Mobilità taż-żgħażagħ: skambji taż-żgħażagħ; Servizz volontarju Ewropew; mobbiltà tal-ħaddiema żgħażagħ.

Eliġibbiltà​​

Organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, organizzazzjoni non-governattiva Ewropea taż-żgħażagħ, intrapriża soċjali, korp pubbliku fil-livell lokali, grupp ta' żgħażagħ attivi fix-xogħol taż-żgħażagħ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika