Ħarsa ġenerali​

Promozzjoni ta' xogħol taż-żgħażagħ ta' kwalità għolja; tippromwovi s-setgħa u tiftaħha għal kooperazzjoni transsettorjali (cross-sectoral cooperation) li tippermetti permeabilità akbar fl-oqsma kollha tal-azzjonijiet li jikkonċernaw liż-żgħażagħ; il-promozzjoni tal-edukazzjoni intraprenditorjali u l-intraprenditorjat soċjali fost iż-żgħażagħ.

X’se tingħata

Ittestjar u implimentazzjoni ta' prattiċi innovattivi fil-qasam taż-żgħażagħ.

Eliġibbiltà​​

Organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, organizzazzjoni non-governattiva Ewropea taż-Żgħażagħ, intrapriża soċjali, korp pubbliku fil-livell lokali, grupp ta' żgħażagħ attivi fix-xogħol taż-żgħażagħ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Sabiex tkun ikkunsidrata eliġibbli, il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela kif suppost u tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali sal-iskadenzi stabbiliti fis-sejħiet speċifiċi għall-proposti.
applika