Ħarsa ġenerali​

Il-warrant iforni lil youth workers (ħaddiema maż-żgħażagħ) b'benchmark (punt ta' referenza) għal imġiba u prattika tajba professjonali. Huwa maħsub sabiex jiggwida u jagħti appoġġ lil youth workers biex iwettqu d-dmirijiet u responsabbiltajiet professjonali tagħhom, u biex isostnu l-istandards professjonali u t-tijib kontinwu ta' dawn l-istandards.

X’se tingħata

Warrant ta' youth worker (ħaddiem maż-żgħażagħ).

Eliġibbiltà​​

Persuni li jikkwalifikaw biex jinħareġ warrant fuq il-bażi li kull persuna tkun:
i) Ċittadini Maltin, jew mod ieħor jitħallew jaħdmu f'Malta skont kull liġi.
ii) Ta' Kondotta Tajba.
iii) Ma tkunx irreġistrata fir-Reġistru stabbilit skont l-Att dwar Reġistrazzjoni għall-Protezzjoni tal-Minuri.
iv) Ikollha Honours degree fl-Istudji taż-Żgħażagħ u Komunità mogħtija mill-Università ta' Malta jew Masters fil-Istudji taż-Żgħażagħ u Komunità mogħtija mill-Università ta' Malta mis-sena akkademika 2011/2012 jew Masters fil-Youth Ministry mogħtija mill-Università ta' Malta, jew ta' kwalifika professjonali oħra rikonoxxuta bħala ekwivalenti għall-iskop minn Stat Membru, miksub minn università jew kulleġġ.
v) Jissodisfa lill-Bord li dil-persuna tkun ħadet esperjenza biżżejjed fil-prattika tal-professjoni ta' youth worker għal perjodu magħdud flimkien ta' l-anqas sentejn full-time jew ekwivalenti tagħha fuq bażi part-time wara t-tkomplija ta' degree simili jew kwalifika professjonali simili oħra.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħat il-formola kompluta flimkien mad-dokumentazzjoni neċessarja u l-pagament bil-posta lil:

Il-Bord tal-Professjoni tax-Xogħol maż-Żgħażagħ
Is-Segretarju tal-Bord
Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni
Belt is-Sebħ
Floriana
Dokumenti meħtieġa:

i) Ċertifikat tal-kondotta mill-Pulizija tal-aħħar 6 xhur;

ii) Fotokopji ta' xi ċertifikati ta' kwalifiki inklużi fl-applikazzjoni (Dawn għandhom jiġu awtentikati minn xi professjonist awtorizzat.) Jekk il-professjonist awtorizzat mhux residenti f'Malta, il-firma tiegħu/tagħha għandha tiġi legalizzata mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiż fejn jinħareġ. Jekk iċ-ċertifikat tal-kwalifika ta' xogħol soċjali ma jispeċifikax is-suġġett tax-xogħol soċjali, għandu jkun hemm traskrizzjoni).

iii) Prova ta' kull warrant/liċenzja/reġistrazzjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ miksuba barra minn Malta, fejn japplika. iv) Ritratt riċenti li għandu jinthemeż mal-formola.

v) Il-consent form mimlija.

vi) Ħlas ta' €25 b’ċekk”
Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.

applika