Ħarsa ġenerali​

Jippermetti lil istituzzjonijiet biex jawtorizzaw korsijiet ta' edukazzjoni jew edukazzjoni ogħla jew programmi ta' studju skont il-proċess ta' ċertifikazzjoni MQF/EQF.

X’se tingħata

Kors avvanzat jew ogħla jew programm li hu rikonoxxut skont il-Qafas tal-Kwalifiki Maltin.

Eliġibbiltà​​

Wieħed li jipprovdi l-edukazzjoni li għandu l-liċenzja mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla.

Kif tapplika​

Ibgħat il-formola mimlija permezz ta' imejl fuq:accreditation.ncfhe@gov.mt

Dokumenti meħtieġa:
i) Kopja daqs A4 taċ-ċertifikat/i.
ii) Kopja daqs A4 tad-diploma jew nota fuq il-marki/gradi li turi s-suġġetti/sigħat u riżultat tal-eżami.
iii) Evidenza ta' bdil tal-isem, inkluż ċertifikat taż-żwieġ (jekk japplika).
iv) Traduzzjoni uffiċjali bil-Malti jew bl-Ingliż jew kull dokument orġinalment maħruġ b'lingwa oħra differenti mill-Malti jew Ingliż li tkun ġiet iffirmata permezz ta' apostille.
applika