Ħarsa ġenerali​

Iżidu l-livelli ta' suċċess; itejbu l-kwalità u r-relevanza tal-edukazzjoni ogħla; isaħħu l-kwalità u l-koperazzjoni minn naħa għall-oħra tal-fruntieri; jagħmlu l-istruttura (trijanglu) tax-xogħol jiffunzjona; inkluża koperazzjoni interdixxiplinarja; itejbu l-governanza u l-iffinanzjar.

X’se tingħata

Jippromovu prattiċi tajba fost il-pajjiżi msieħba tal-Unjoni Ewropea.

Eliġibbiltà​​

Istituzzjoni Professjonali tal-Edukazzjoni Ogħla.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:
i) Dikjarazzjoni tal-Unur iffirmata mir-rappreżentant legali msemmi fl-applikazzjoni.
ii) Il-permessi ta' kull imsieħeb mal-applikant iffirmati miż-żewġ partijiet (rakkomandati).
iii) It-timeline tal-attivitajiet tal-proġett u l-produzzjoni li jużaw it-template ipprovduta.
iv) L-organizzazzjonijiet parteċipi kollha jtellgħu d-dokumenti biex jagħtu prova tal-istatus legali tagħhom fil-portal tal-parteċipanti.
v) Għal għotjiet li jaqbżu s-€60,000, tella' d-dokumenti biex tagħti prova tal-kapaċità finanzjarja fil-portal tal-parteċipant. Dan ma japplikax fil-każ ta' korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

Qabel ma' tiftaħ din il-formola tal-EUPA, ara l-linji gwida billi tagħfas hawn.
applika