Ħarsa ġenerali​

Il-viżjoni tagħna hi li t-tagħlim ikun vjaġġ tul il-ħajja ta' kulħadd. Individwi u komunitajiet għandhom bżonn jiksbu ħiliet li huma relevanti għal ħajjithom, il-bżonnijiet tagħhom u x-xogħol tagħhom. Il-korsijiet huma offruti f'diversi suġġetti.

X’se tingħata

Korsijiet ta' 32 ġimgħa jew 14-il ġimgħa f'diversi suġġetti inklużi ħiliet bażiċi, lingwi, korsijiet ta' preparazzjoni għal-livelli O u A, korsijiet għall-espressjoni kreattiva u korsijiet vokazzjonali u taħriġ. Il-kwalifiki huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Edukazzjoni Ogħla.

Eliġibbiltà​​

Persuni li għandhom 16-il sena jew aktar. Il-korsijiet offruti mill-Visual and Performing Arts Schools huma wkoll miftuħin għat-tfal.

Kif tapplika​

L-applikazzjonijiet għat-Tagħlim Tul il-Ħajja 2024-2025 se jiftħu mill-11 ta' Lulju 2024 sat-8 ta' Awwissu 2024.

applika