Ħarsa ġenerali​

Id-Direttoratt tar-Riċerka, Tagħlim Tul l-Ħajja u Impjegabilità japprova l-applikazzjonijiet biex tkun tista' tagħmel riċerka fl-iskejjel tal-Istat. Din l-ittra ta' approvazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Kap tal-Iskola fejn tkun ħa tagħmel l-istudju.

X’se tingħata

Awtorizzazzjoni biex tagħmel riċerka fl-iskejjel tal-Istat.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li tixtieq tagħmel riċerka fl-iskejjel tal-Istat.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:

i) Kopja tal-kwestjonarju/mistoqsijiet tal-intervista u materjal ieħor relevanti biex jintuża fi skejjel matul ix-xogħol ta' riċerka.
ii) Il-kunsens tal-għalliema meta ssir osservazzjoni ta' klassi.
iii) Il-kunsens tal-ġenituri meta josservaw student/i partikolari.
iv) Il-kunsens tal-ġenituri meta jintervistaw lill-minur/i.
v) Il-kunsens tal-ġenituri meta jsiru video recordings.
vi) Il-kunsens ta' kull adult li jintgħaraf fil-video recordings.
vii) L-approvazzjoni tat-tutur, li għandu jinkludi sew il-firma kif ukoll it-timbru tal-fakultà.
viii) Dikjarazzjoni ta' kunsens.

Formoli ta' kunsens li jiġu ffirmati mill-ġenituri/tuturi tal-parteċipanti jew tal-minorenni:
i) Għal verżjoni bil-Malti, agħfas hawn .
ii) Għal verżjoni bl-Ingliż, agħfas hawn .
applika