Ħarsa ġenerali​

Dan l-inċentiv għandu l-għan li jgħin negozji li huma lesti jidħlu fi swieq ġodda, jew li jintroduċu servizz jew prodott ġdid f'suq internazzjonali eżistenti. L-għajnuna tingħatha bħala għotja per diem, għal kull jum barra minn Malta.

X’se tingħata

Intrapriża eliġibbli tista' tingħata appoġġ biex tipparteċipa f'laqgħat ippjanati bejn żewġ partijiet jew aktar organizzati għall-iskop ta' trasferiment ta' teknoloġija, qsim tal-għarfien, żvilupp ta' negozju, faċilitazzjoni ta' kollaborazzjonijiet ta' riċerka, finanzjament ta' riskju u interazzjoni kummerċjali simili. Għandu jingħata wkoll appoġġ meta dawn il-laqgħat ikunu ffaċilitati bħala parti minn attività jew inizjattiva kkoordinata minn organizzazzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali li jistgħu jiġu approvati mill-Korporazzjoni qabel l-attività.

Eliġibbiltà​​

Impriżi f'Malta jew Għawdex li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibilità kif stabbiliti fil-Linji Gwida tal-Inċentiv li huma:

a. Inkorporati taħt l-Att tal-Kumpaniji Kapitlu 386 tal-Liġijiet ta' Malta bħala soċjetà f'isem il-kollettiv, en commandite jew kumpanija b'responsabbiltà limitata.
b. Persuni li jaħdmu għal rashom reġistrati ma' Jobsplus.
c. Kooperattivi reġistrati mal-Bord tal-Kooperattivi.

Biex jitqies eliġibbli l-applikant huwa meħtieġ li juri li l-ambitu aħħari tal-parteċipazzjoni huwa li jiżviluppa, jżid jew isaħħaħ l-attivitajiet ekonomiċi permezz ta' kollaborazzjoni lil'hinn minn xtutna.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn.

L-applikazzjonijiet għandhom jaslu għand il-Korporazzjoni permezz ta' imejl fuq c4g@maltaenterprise.com qabel isseħħ l-attività. Il-Korporazzjoni ma taċċettax applikazzjonijiet għal avvenimenti skedati aktar minn xahrejn il-quddiem mid-data tal-applikazzjoni u kull applikazzjoni li tasal wara l-31 ta' Diċembru 2020.
applika