Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema tgħin lill-intrapriżi li jagħmlu manifattura ġewwa Għawdex billi jnaqqsu l-ispejjeż ta' transporazzjoni bejn il-gżejjer. L-assistenza sservi biex tnaqqas l-iżvantaġġi tal-ispejjeż u tpoġġi lil dawn in-negozji f'pożizzjoni aħjar biex jikkompetu b'mod effettiv fi ħdan is-suq uniku.

X’se tingħata

Impriżi eliġibbli jingħataw għotja ta' flus bħala rimborż.

Eliġibbiltà​​

Il-Korporazzjoni tista' tgħin impriżi eliġibbli, fir-rigward ta' spejjeż relatati mat-trasportazzjoni ta' makkinarju, impjant, materjali, merkanzija u prodotti, meħtieġa għall-attivitajiet tal-manifattura tal-impriża f'Għawdex.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha lil:

Korporazzjoni Malta Enterprise
Industrial Estate
Xewkija XWK 3000
Għawdex

L-intrapriżi għandhom jissottomettu applikazzjoni waħda fis-sena lil Malta Enterprise (fl-uffiċċju t'Għawdex) mhux aktar tard mit-3 ta' April tas-sena ta' wara dik li fiha kien meħtieġ it-trasport bejn Malta u Għawdex.
applika