Ħarsa ġenerali​

Din il-miżura hija mfassla biex tgħin impriżi żgħar li għadhom jibdew, u li qegħdin fil-proċess li jikkonsolidaw operat kummerċjali li huwa ekonomikament vijabbli, innovattiv u li juri potenzjal fis-suq.

X’se tingħata

Il-Korporazzjoni tista' tagħti għotja massima ta' €100,000. Din l-għotja hija limitata sa €25,000 għal perjodi ta' sitt xhur u tingħata biss jekk il-benefiċjarju jibqa kklassifikat bħala impriża ġdida (skont taqsima 2.1 tal-Linji Gwida ) fil-bidu tal-perjodu rilevanti.

L-għotja titħallas kull 3 xhur u kull pagament jiġi kkalkulat billi timmultiplika €1500 man-numru totali ta' impjegati full-time li kienu ingaġġati mal-benefiċjarju għal mill-inqas xahar sħiħ.

Eliġibbiltà​​

Il-lista tal-attivitajiet kollha li jistgħu jibbenefikaw minn din il-miżura flimkien mad-dettalji dwar l-eliġibilità jinsabu fil-Linji Gwida Incentivi .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha lil:

Korporazzjoni Malta Enterprise
Malta Industrial Parks Ltd
Gwardamangia Hill
Pietà MEC 0001

Bħala parti mill-proċess ta' applikazzjoni, il-Korporazzjoni tista' titlob lill-applikant biex jippreżenta l-proġett lill-persuni maħtura biex jirrevedu l-proġett.
applika