Ħarsa ġenerali​

L-Awtorità dwar il-Logħob titlob li din il-formola timtela minn kull persuna li tkun trid tikseb liċenzja għal Magna ta' Divertiment biex timmanifattura, tgħaqqad, tqiegħed fis-suq, tqassam, tbigħ, tikri, tittrasferixxi u tħaddem magni tad-divertiment f'Malta.

X’se tingħata

Liċenzja ta' Klassi 1 tippermetti lill-applikant biex:
i) Jimmanifattura jew jgħaqqad magna tal-logħob għad-divertiment;
ii) Iqiegħed fis-suq, iqassam, jipprovdi, ibigħ, jikri jew jittrasferixxi magna tal-logħob għad-divertiment; jew
iii) Iħaddem magna tal-logħob għad-divertiment.

Liċenzji jingħataw għal terminu ta' sena, u jiġġeddu awtomatikament kemm-il darba r-rekwiżiti tal-liġi u l-kundizzjonijiet tal-liċenzja jkunu osservati.

Eliġibbiltà​​

L-Awtorità dwar il-Logħob (GA) ma tagħtix liċenzja tal-Klassi 1 lil persuna jekk ma tkunx sodisfatta li l-persuna msemmija hija idonea, waqt li tkkunsidra:
i) Il-karattru u r-reputazzjoni tan-negozju tal-applikant u kull persuna msieħba.
ii) Affarijiet oħra simili li jistgħu jiġu inklużi fid-direttivi tal-GA.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla din il-formola u ibgħatha lil:
L-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob
Binja SMCO2-03
Level 4
Smart City Malta
Rikażli SCM 1001

Flimkien ma':
i) Formola tal-Applikazzjoni tad-Dikjarazzjoni Personali dwar il-Magni tal-Logħob għad-Divertiment.
ii) Il-ħlas relatat.
L-Awtorità tista' wkoll tinħtieġ li l-applikant iħallas l-ispejjeż li tkun nefqet l-Awtorità biex għamlet l-investigazzjonijiet dwar kemm l-applikant huwa adatt u biex tivverifika l-informazzjoni mibgħuta lilha.
applika