Ħarsa ġenerali​

Min għandu l-liċenzja hu meħtieġ li jimla u jibgħat din il-formola meta jkun qed ineħħi mis-servizz, jaħżen u/jew iċaqlaq apparat għal-logħob skont id-dispożizzjonijiet tar-Reg. 26(3) u (5) tar-Regolamenti dwar Apparat għal-Logħob (S.L. 438.07).

X’se tingħata

Fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi formola mimlija sew, l-Awtorità dwar il-Logħob (GA) toħroġ l-approvazzjoni ta' tneħħija mis-servizz, ħażna jew ċaqliq tal-apparat rispettiv għal logħob.

Ħlas ta' drittijiet ta' liċenzja, taxxi u kull dritt ieħor ikomplu għaddejjin u jibqgħu jridu jitħallsu jekk din il-formola ma tkunx mimlija u mibgħuta lill-GA. Rikjesti verbali jew bil-miktub (mhux permezz ta' din il-formola) għat-tneħħija mis-servizz, ħażna u/jew ċaqliq ta' apparat relevanti għal logħob ma jiġux aċċettati u ma jiġux ikkunsidrati bħala notifika lill-GA. Min jonqos li jimla u jibgħat din il-formola lill-Awtorità jkun il-kawża li l-apparat relevanti għal-logħob jibqa' jkun meqjus bħala li qed jaħdem ġewwa l-fond approvat.

Eliġibbiltà​​

Kull min għandu liċenzja ta' Klassi 3 għal apparat għal-logħob huwa eliġibbli biex japplika biex jiġi approvat.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla din il-formola u ibgħatha lil:
L-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob
Binja SMCO2-03
Level 4
Smart City Malta
Rikażli SCM 1001

Il-formola għandha tintbagħat tal-anqas għaxart ijiem qabel l-apparat jitneħħa mis-servizz, jinħażen jew jiċċaqlaq.
applika