Ħarsa ġenerali​

L-Artiklu 36 tal-Att dwar il-Lotteriji u Logħob Ieħor (Kap. 438 tal-Liġijiet ta' Malta) jagħti s-setgħa lill-Awtorità dwar il-Logħob biex titlob lill-persuni kollha li jixtiequ jbigħu logħob li jagħmel parti mil-Lotterija Nazzjonali biex jimlew din il-formola.

X’se tingħata

Applikant jingħata approvazzjoni li jbigħ logħob tal-lotterija nazzjonali u logħob addizzjonali offrut mill-Maltco Lotteries Limited mill-postijiet li jrid. L-ebda bejjiegħ m'għandu permess li jopera u jmexxi aktar minn 3 postijiet ta' bejgħ flimkien u dawn il-postijiet ta' bejgħ għandhom ikunu f'lokalitajiet differenti. Iżda din ir-regola m'għandhiex tapplika għall-permess li topera postijiet ta' bejgħ maħruġ favur dak li għandu liċenzja tal-Lotterija Nazzjonali, li għandu jkun soġġett għall-approvazzjoni tal-Awtorità dwar il-Logħob.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li tixtieq li tbigħ logħob li jagħmel parti mil-Lotterija Nazzjonali tkun eliġibbli li tapplika, sakemm tkun ikkunsidrata bħala persuna idonea.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla din il-formola u ibgħatha lil:
L-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob
Binja SMCO2-03
Level 4
Smart City Malta
Rikażli SCM 1001

Flimkien ma' ħlas ta' €25.
applika