Ħarsa ġenerali​

Skont ir-regolamenti, liċenzja għal logħob tinħareġ għal perjodu ta' 5 snin. Wara li jiskadi dan il-perjodu, l-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob tista' ġġedded din il-liċenzja għal perjodi oħra ta' 5 snin, sakemm min ikollu l-liċenzja jibqa' konformi mal-kundizzjoniiet tal-liċenzja, l-Att, ir-Regolamenti u kull Direttiva li tinħareġ dwarha.

X’se tingħata

Wara li jitlesta b'suċċess il-proċess ta' tiġdid ta' liċenzja għal logħob, min ikollu liċenzja jingħata liċenzja ta' 5 snin addizzjonali.

Eliġibbiltà​​

Dawk li għandhom liċenzja ta' logħob huma meħtieġa li japplikaw biex juru l-intenzjoni tagħhom li jġeddu l-liċenzja tal-anqas 60 jum qabel ma tiskadi l-liċenzja kurrenti. Jekk id-dokumentazzjoni u ħlas meħtieġ ma jaslux għand l-Awtorità dwar il-Logħob (MGA) fil-ħin, il-MGA ma tkunx f'pożizzjoni li tiggarantixxi li toħroġ liċenzja/i mġedda sad-data meta tiskadi. F'ċirkustanzi bħal dawn, l-Awtorità żżomm id-dritt li toħroġ multa amministrattiva. Kif jitlesta b'suċċess il-proċess ta' applikazzjoni għal logħob, l-applikant jingħata liċenzja għal 5 snin.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika