Ħarsa ġenerali​

Dawn il-krediti ta' taxxa għandhom l-għan li jsostnu l-iżvilupp industrijali u ekonomiku reġjonali ta' Malta. Din il-miżura tiffaċilita l-investimenti inizjali billi tħeġġeġ it-twaqqif ta' stabbilimenti ġodda u l-espansjoni u żvilupp ta' negozji eżistenti.

X’se tingħata

Krediti ta' taxxa fuq investimenti li huma kkunsidrati bħala eliġibbli skont il-Linji Gwida ta' Inċentivi maħruġa minn Malta Enterprise.

Eliġibbiltà​​

Intrapriżi li jissodisfaw il-kriterji biex ikunu eliġibbli kif stipulati fl-Incentive Guidelines.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jiġu aċċettati biss formoli ta' applikazzjoni li jiġu sottomessi b'mod elettroniku. Il-formola tal-applikazzjoni għandha tkun konformi mal-gwidi ta' inċentiv li jistgħu jitniżżlu mill- websajt tal-Korporazzjoni.

applika